В связи с карантином, доставка по Украине бесплатно! (При заказе на сумму от 2000 грн)
× Закрыть
Киев
Время работы:
Пн - Вс: с 9.00 до 21.00
Без выходных
zakaz@zdoro-vo.com

Политика Конфиденциальности


Положення про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних, володарем яких є продавець

 

Зміст

1. Загальні поняття та сфера застосування.

2. Перелік баз персональних даних, володарем яких є продавець.

3. Мета обробки персональних даних.

4.Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб’єкта персональних даних.

5. Місцезнаходження бази персональних даних.

6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам.

7. Захист персональних даних.

8. Права суб’єкта персональних даних.

9. Державна реєстрація бази персональних даних.

 

1. Загальні поняття та сфера застосування

1.1. Визначення термінів:

база персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

відповідальна особа – визначена особа, яка організовує роботу, пов'язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону;

володілець персональних даних - фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб'єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

Державний реєстр баз персональних даних - єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних;

загальнодоступні джерела персональних даних – довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, інші систематизовані збірники відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані з відома суб’єкта персональних даних;

згода суб'єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про її надання;

знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу;

обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичування, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем; одержувач – фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа;

персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

розпорядник персональних даних - фізична чи юридична особа, якій володарем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця;

суб'єкт персональних даних - фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних;

третя особа - будь-яка особа, за винятком суб'єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якій володарем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону.

1.2. Дане Положення обов’язкове для застосування відповідальною особою та працівниками продавця, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх посадових та службових обов’язків.

 

2. Перелік баз персональних даних, володарем яких є продавець

2.1. Продавець є володарем наступних баз персональних даних:

- “Контрагенти”.

 

3. Мета обробки персональних даних.

3.1. Метою обробки персональних даних, які знаходяться у базі персональних даних “Контрагенти” є забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського та статистичного обліку та звітності, відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях, які регулюються Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Податковим кодексом України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України “Про державну статистику”, Законом України “Про рекламу”, наказом Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку” та іншим чинним законодавством України.

Обробка персональних даних здійснюється відкрито і прозоро із застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають визначеним цілям такої обробки. 

 

4. Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб’єкта персональних даних

4.1. Згода суб'єкта персональних даних має бути документованим, зокрема письмовим, добровільним волевиявленням фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

4.2. Згода суб’єкта персональних даних має бути надана шляхом підписання суб’єктом персональних даних:

- тексту згоди-повідомлення.

4.3. Використання персональних даних передбачає будь-які дії володільця щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб’єкта персональних даних чи відповідно до закону.

Використання персональних даних володарем здійснюється у разі створення ним умов для захисту цих даних. Володільцю забороняється розголошувати відомості стосовно суб’єктів персональних даних, доступ до персональних даних яких іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із такими даними.

Використання персональних даних працівниками суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними, повинно здійснюватися лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов’язків. Ці працівники зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку із виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної із персональними даними, крім випадків, встановлених законом.

4.4. Збирання персональних даних є складовою процесу їх обробки, що передбачає дії з підбору чи впорядкування відомостей про фізичну особу.

4.5. Накопичення персональних даних передбачає дії щодо поєднання та систематизації відомостей про фізичну особу чи групу фізичних осіб або внесення цих даних до бази персональних даних.

4.6. Зберігання персональних даних передбачає дії щодо забезпечення їх цілісності та відповідного режиму доступу до них.

4.7. Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб’єкта персональних даних.

Поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, та в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Виконання вимог встановленого режиму захисту персональних даних забезпечує сторона, що поширює ці дані.

4.8. Персональні дані в базах персональних даних знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

4.9. Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, звинувачення у скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя (особливі категорії даних) забороняється.

 

5. Місцезнаходження бази персональних даних

5.1. Вказані у розділі 2 цього Положення бази персональних даних знаходяться за адресою продавця.

 

6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам

6.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

6.2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.

6.3. Суб'єкт відносин, пов'язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (далі - запит) до персональних даних володільцю персональних даних.

6.4. У запиті зазначаються:

прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи - заявника);

найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи - заявника);

прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;

відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази персональних даних;

перелік персональних даних, що запитуються;

мета та/або правові підстави для запиту.

6.5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

6.6. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п'яти календарних днів.

6.7. Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження такого рішення.

6.8. У повідомленні про відстрочення зазначаються:

прізвище, ім'я та по батькові посадової особи;

дата відправлення повідомлення;

причина відстрочення;

строк, протягом якого буде задоволено запит.

6.9. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.

6.10. У повідомленні про відмову зазначаються:

прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;

дата відправлення повідомлення;

причина відмови.

6.11. Рішення про відстрочення або відмову із доступі до персональних даних може бути оскаржено до суду.

 

7. Захист персональних даних

7.1. Захист персональних даних покладається на володільця персональних даних.

7.2. Наказом керівника визначається відповідальна особа, яка здійснює обробку персональних даних відповідно до закону.

Обов’язки відповідальної особи щодо організації роботи, пов'язаної із захистом персональних даних при їх обробці зазначаються у посадовій інструкції.

7.3. Відповідальна особа зобов’язана:

знати законодавство України в сфері захисту персональних даних;

забезпечити ознайомлення та виконання вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних;

забезпечити доступ суб’єктів персональних даних до власних персональних даних;

інформує керівника та розпорядника бази персональних даних про порушення встановлених процедур з обробки персональних даних.

7.4. З метою виконання своїх обов’язків відповідальна особа має право:

отримувати необхідні документи, у тому числі накази й інші розпорядчі документи, видані керівником, пов’язані із обробкою персональних даних;

робити копії з отриманих документів, у тому числі копії файлів, будь-яких записів, що зберігаються в локальних обчислювальних мережах і автономних комп'ютерних системах;

доступу до всіх приміщень, документів, засобів телекомунікації;

брати участь в обговоренні виконуваних ним обов’язків організації роботи, пов'язаної із захистом персональних даних при їх обробці;

вносити на розгляд керівнику пропозиції щодо покращення діяльності товариства та вдосконалення методів роботи, подавати зауваження щодо діяльності та варіанти усунення виявлених недоліків у процесі обробки персональних даних;

підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.

7.5. Особи, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) обов’язків зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних.

7.6. Особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків. Таке зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

7.8. Особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно законодавства України.

7.9. Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але у будь-якому разі не довше строку зберігання даних, визначеного згодою суб'єкта персональних даних на обробку цих даних та/або законодавством про працю.

 

8. Права суб’єкта персональних даних

8.1. Суб'єкт персональних даних має право:

знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

на доступ до своїх персональних даних;

отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володарем та розпорядником цієї бази персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;

застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

відкликати згоду на обробку персональних даних;

знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

 

9. Державна реєстрація бази персональних даних

9.1. Державна реєстрація баз персональних даних здійснюється відповідно до статті 9 Закону України «Про захист персональних даних».


(0)

322грн

Коляска трость Тучки 816AB

Коляска для кукол. Имеет двойные колеса. В разложенном виде высота коляски 54 см., длинна 44 см.Бренд: JIA YU TOYУпаковка: ПакетЦвет: РазноцветВес в упаковке: 540 гГабариты в упаковке: 48.5 x 23.5 x 10 смCтрана производитель: КитайМатериал: Комбинированный

(0)
- 26%

3189грн 4289грн

Комплект парта и стул-трансформеры FunDesk Sole Pink

Комплект парта для детей и стул-трансформеры FunDesk Sole Очень важно, чтобы ребенок правильно сидел за столом при выполнении домашнего задания. Модель Sole предназначена для обеспечения более комфортной среды обучения. Стол и стул могут быть легко отрегулированы по высоте, что позволяет оптимально адаптировать его под соответствующий рост ребенка. Поверхность учебного стола можно наклонять до 60 ° для удобного письма, чтения и рисования. Отсеки ящика в

(0)

371грн

Набор креативного творчества Мистер Тесто: Салон красоты 71306

Набор креативного творчества 'Мистер Тесто: Салон красоты'. Создавай разноцветные прически и развивай в себе креативность. 2 забавных человечка в комплекте. Тесто безопасноое, не пачкает рук, цвета удобно смешиваются. 19 предметов в наборе: 6 стиков, 3 контейнера, 2 человечка (мальчик и девочка), ножки-насадки, машинка для стрижки, расческа, ножик, фен, ножницы.Бренд: StrategУпаковка: КоробкаЦвет: РазноцветВес в упаковке: 710 гГабариты в упаковке: 26 x 8 x 34 смГабариты без упаковки: 26 x 8 x

(0)

1500грн

Детский стул FunDesk SST2-S Pink (жесткая фиксация )

Детский стул FunDesk SST2-S Pink (жесткая фиксация ) - удобный и современный стул-трансформер. Используя специальную шкалу с указанием роста ребёнка, вы легко и быстро сможете привести стульчик в необходимое положение для ребёнка от 3 до 14 лет. Все края не имеют острых углов, что сделает учебный или игровой процесс максимально безопасным. Надежный каркас выполнен из металла белого цвета, цвет пластиковых элементов вы можете выбрать при заказе. Материалы, из которых изготовлен стул, экологическ

(0)
- 21%

108грн 137грн

Roko (Роко) Верхняя панель для тумбы БЮ 305 40х60х1.6 см(118843)

БЮ 305 – верхняя панель, может использоваться для тумб без панели. Комплектующая часть из модульной системы Бюджет. Изготовлена из ДСП 16 мм производства «Kronospan». Может быть выполнена в пяти разных цветах на Ваш выбор Возможные цвета изделия: Бук бавария Яблоня локарно Дуб молочный Дуб венге Орех гварнери Материалы: ДСП производства 16 мм производства «Kronospan» Размер панели 40х60х1,6

(0)
- 21%

199грн 252грн

Roko (Роко) Верхняя панель для тумбы БЮ 306 80х60х1.6 см(118844)

БЮ 306 – верхняя панель, изготовленная из качественного ДСП 16 мм производства «Kronospan». Используется для офисных тумб без панели из модульной системы Бюджет. Гарантия от компании-производителя – 1 год. Может быть выполнена в пяти разных цветах на Ваш выбор Возможные цвета изделия: Бук бавария Яблоня локарно Дуб молочный Дуб венге Орех гварнери Материалы: ДСП производства 16 мм производства «Kronospan» Размер панели 80х60х1,6

(0)
- 21%

500грн 633грн

Roko (Роко) Дверца стеклянная БЮ 413 34.7х0.4х107.1 см(118888)

Дверца для шкафа или стеллажа БЮ 413 из прозрачного стекла. Может использоваться для комплектации элементов модульной системы Бюджет. Поможет защитить документы и книги от пыли и прямых солнечных лучей. Материалы: стекло. Размеры (см): 34,7х0,4х107,1

(0)
- 21%

578грн 732грн

Roko (Роко) Дверца стеклянная БЮ 415 34.7х0.4х107.1 см(118889)

БЮ 415 – стеклянная панель из затемненного стекла. Может использоваться для комплектации элементов модульной системы Бюджет. Поможет защитить документы и книги от пыли и прямых солнечных лучей. Материалы: Стекло Размеры (см): 34,7х0,4х107,1

(0)
Новое

66грн

Водная раскраска (Щенячий патруль)

Водная раскраска- интересный вариант проведения досуга ребенком. Для того, чтобы раскрасить картину, просто нужно провести по картинке кисточкой, смоченной водой. Состоит раскраска из 6 картинок.

(0)
Новое

382грн

Мʼяка іграшка Футбольний мʼяч Вид 2

Мягкая игрушка в виде футбольного мяча. Мячик мягкий и приятный на ощупь, подойдет для игры дома. Имеет прочные, надежные швы, выполнен из качественной ткани. Также може использоваться как декор для дома или салона машины. Диаметр мячика: 20 см.

(0)
Новое

382грн

Мʼяка іграшка Футбольний мʼяч Вид 1

Мягкая игрушка в виде футбольного мяча. Мячик мягкий и приятный на ощупь, подойдет для игры дома. Имеет прочные, надежные швы, выполнен из качественной ткани. Также може использоваться как декор для дома или салона машины. Диаметр мячика: 20 см.

(0)
Новое

541грн

Мы работаем для Вас! ))))

Сайт разрешает вам просматривать и загружать материалы этого сайта только для личного некоммерческого использования, при условии сохранения вами всей информации об авторском праве и других сведений о праве собственности, содержащихся в исходных материалах и любых их копиях. Запрещается изменять материалы этого Сайта, а также распространять или демонстрировать их в любом виде или использовать их любым другим образом для общественных или коммерческих целей. Любое использование этих материалов на других сайтах или в компьютерных сетях запрещается.